ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2016

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαϊου, ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (Ιnternational Museum Day).
Για το 2016 όπου έχει οριστεί Ολυμπιακή Χρονιά, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα: ''Μουσεία και πολιτιστικά τοπία''.

Στα πλαίσια των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης σε συνεργασία με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου, παρουσίασαν στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, εικαστικές και μουσικοχορευτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές, εντάσσονται στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ", όπου πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 μεταξύ 4 σχολείων, 600 μαθητών, 25 εκπαιδευτικών και άλλων φορέων, γνωρίζοντας σημαντικές διακρίσεις. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής .

Πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις έργων των μαθητών, ομιλίες, μουσικοχορευτικά δρώμενα, εικαστικές δράσεις και άλλες εκδηλώσεις. Θέλουμε έτσι, να τονίσουμε το μήνυμα αυτής της επετείου, που είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

Εργαστήρια πηλού, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργία μακέτας με θέμα ''Ολυμπιακό χωριό'', παραδοσιακοί χοροί, χορευτικά-γυμναστικά προγράμματα με μουσικές εμπνευσμένες από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, έλαβαν δράση την ημέρα αυτή και εντάσσονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων.

Τα Μουσεία είναι συνδεδεμένα άμεσα με το τοπίο που τα περιβάλλει. Κύρια αποστολή τους είναι η διατήρηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είτε αυτή βρίσκεται μέσα στο κτιριακό κέλυφος του μουσείου είτε έξω από αυτό. Έτσι οι μαθητές μας συμμετέχοντας στις δραστηριότητες αυτές στο χώρο του Μουσείου, κατακτούν τη γνώση με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομάδες, αναπτύσσουν δεξιότητες αλλά κυρίως αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και καλλιεργούν την αισθητική τους μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη δημιουργία.

Η έκθεση των έργων των μαθητών εκτέθηκαν στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου από την Τετάρτη 18 Μαϊου μέχρι και την Κυριακή 22 Μαϊου 2016 όπου ήταν επισκέψιμη από το κοινό.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος: Νίκος Έξαρχος, εικαστικός, εκπαιδευτικός εικαστικών μαθημάτων.

Φωτογράφιση: Νίκος Έξαρχος


Σχετικά link:
https://www.youtube.com/watch?v=d_QXdbPc5vI
https://www.youtube.com/watch?v=gBa_Kqhjjz8&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=cuu15um398g